neděle 15. dubna 2018


Prohlášení patriarchátu Antiochie a celého Východu řeckých pravoslavných, syrských pravoslavných a řecko-melchitských katolíků po útocích na Sýrii:
Bůh je s námi! Pochopte to, všechny národy, a mějte to na zřeteli! My, patriarchové John X., řecký pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignatius Aphrem II., syrský pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, a Joseph Absi, melchitsko-řecký katolický patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma, ostře odsuzujeme brutální agresi, jež se udála dnes ráno (14. 4. 2018) proti naší drahé zemi Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie na základě nepodložených tvrzení, že syrská vláda použila chemické zbraně.

Pozvedáme své hlasy, abychom potvrdili následující:
1.   Tato brutální agrese je jasným porušením mezinárodního práva a Charty OSN, protože to byl neoprávněný útok na svrchovanou zemi, člena OSN.
2.   Obzvlášť nás bolí skutečnost, že útok přichází ze strany mocných zemí, kterým Sýrie nijak neuškodila.
3.   Nepodložené obvinění USA a jiných zemí o tom, že syrská armáda používá chemické zbraně a že Sýrie vlastní takovýto druh zbraní jsou tvrzením, jež není podloženo ani podporováno dostatečnými a jasnými důkazy.
4.   Načasování této nespravedlivé agrese vůči Sýrii v době, kdy nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování měla právě začít svou činnost v Sýrii, podkopává práci této komise.
5.   Tato brutální agrese ničí šance na mírové politické řešení a vede k eskalaci a dalším komplikacím.
6.   Tato nespravedlivá agrese dodává odvahu teroristickým organizacím a dává jim pohnutky pro pokračování v terorismu.
7.   Vyzýváme Radu bezpečnosti OSN, aby hrála svou přirozenou roli a přinášela mír místo toho, aby přispívala k eskalaci válek.
8.   Vyzýváme všechny církve v zemích, které se účastnily této agrese, aby naplňovaly své křesťanské povinnosti podle učení Evangelia, aby odsoudily tuto agresi a aby vyzvaly své vlády k závazku chránit mezinárodní mír.
9.   Vzdáváme hold odvaze, hrdinství a obětavosti Syrské arabské armády, která hrdinsky brání Sýrii a zajišťuje bezpečnost pro její lid. Modlíme se za duše mučedníků a za uzdravení raněných. Jsme přesvědčeni, že armáda se neskloní před vnějšími ani vnitřními agresemi a že bude odvážně bojovat proti terorismu, dokud nebude vyčištěn každý centimetr syrské země od terorismu. Stejně chválíme hrdinský postoj zemí, které jsou přátelské vůči Sýrii a jejímu lidu.
Modlíme se za bezpečnost, vítězství a osvobození Sýrie ze všech válek a terorismu. Též se modlíme za mír v Sýrii a v celém světě a vyzýváme k zesílení snah o národní smíření, aby byla zabezpečena ochrana země a zachován důstojný život všech Syřanů.
Damašek, 14. dubna 2018

Žádné komentáře:

Okomentovat